Tutoria entre iguals

Aquest programa és un recurs important per millorar el clima i la convivència en el centre. Està basat en l’ajuda social, emocional i personal entre els iguals.

 Té com a objectius:

 • Facilitar el procés d’integració al centre de l’alumnat de 1r d’ESO
 • Tenir un referent en un alumne de segon cicle de secundària per afavorir la integració i l’autoestima, i reduir els nivells d’inseguretat propis d’espais i organitzacions desconeguts.
 • Compensar el desequilibri de forces en cas de conflictes des d’una perspectiva preventiva per aconseguir la dissuasió de conductes negatives.
 • Cohesionar la comunitat educativa del centre.

Característiques:

 • L’alumnat de 3r d’ESO és tutor de forma voluntària de l’alumnat de 1r.
 • Al curs següent l’alumnat tutor és de 4t i el tutoritzat de 2n.
 • Quan l’alumnat tutoritzat cursa tercer d’ESO passa a ser tutor.

 Desenvolupament del programa:

 1. Durant l’aplicació del projecte es duen a terme diferents actuacions individualitzades que es basen en les tutories formals i informals que mantindran els alumnes entre ells i amb el coordinador.
 2. L’alumnat de tercer d’ESO és tutor de l’alumnat que acaba d’arribar al centre.
 3. L’assignació de qui farà de tutor i l’autorització per fer-ho és decisió de l’equip docent de tercer d’ESO, que tindrà en compte les característiques dels alumnes de tercer i els informes dels alumnes de primer (traspàs d’informació de primària a secundària).
 4. Durant l’última setmana del curs els alumnes de segon curs rebran la formació necessària sobre el projecte, així com la informació, sempre que sigui possible, sobre el seu tutorand.
 5. Informació als pares sobre la tutorització del seu fill o filla:
  • Portes obertes: expliquem a les famílies el programa TEI.
  • Reunió d’acollida de les famílies de 1r que han fet matrícula al nostre centre.
  • En la reunió d’inici de curs de setembre s’informa del programa TEI a tots els cursos de 1r fins a 4t, fent més èmfasi en les famílies de 1r i 3r.
 6. Reunions de seguiment de les tutories entre iguals:
 7. Primera trobada: a principis de setembre; intercanvi d’informació tutor-tutorand.

1. Tutories formals:

 • Entre les parelles d’alumnes TEI de primer i tercer d’ESO: un cop al trimestre s’organitzen trobades.
 • L’activitat es porta a terme dins de la franja horària de tutoria.

2. Tutories informals: el programa posa èmfasi en les tutories informals, és a dir, en aquelles que es produeixen a l’hora del pati, en sortir de classe, als passadissos… i les considera tutories clau per assolir els objectius plantejats a l’inici.- És l’aspecte més important del projecte. Les parelles TEI es troben en els espais i el temps no lectius (patis, entrades, sortides, passadissos, canvis de classe…). Són les més efectives i la base del projecte. En les trobades formals trimestrals que fem amb l’alumnat tutor de 3r, fomentem que ells mateixos creïn vincle amb el seu tutoritzat.

Presentació 2017-2018

Presentació 2018-2019

Els comentaris estan tancats.