Aquest programa d’ha interromput temporalment degut a la pandèmia.

Acollida i acompanyament entre iguals

Aquest programa és un recurs important per millorar el clima i la convivència en el centre. Està basat en l’ajuda social, emocional i personal entre els iguals.

 Té com a objectius:

 • Facilitar el procés d’integració al centre de l’alumnat de primer d’ESO
 • Tenir un referent en un alumne de segon curs de secundària per afavorir la integració i l’autoestima, i reduir els nivells d’inseguretat propis d’espais i organitzacions desconeguts.
 • Compensar el desequilibri de forces en cas de conflictes des d’una perspectiva preventiva per aconseguir la dissuasió de conductes negatives.
 • Cohesionar la comunitat educativa del centre.

Característiques:

 • L’alumnat de segon d’ESO és l’acompanyant de forma voluntària de l’alumnat de primer.
 • Quan l’alumnat tutoritzat cursa segon d’ESO passa a ser l’acompanyant d’un alumne de primer.

 Desenvolupament del programa:

 1. Durant l’aplicació del projecte es duen a terme diferents actuacions individualitzades que es basen en les tutories formals i informals que mantindran els alumnes entre ells i amb el coordinador.
 2. L’alumnat de segon d’ESO és acompanyant de l’alumnat que acaba d’arribar al centre.
 3. L’assignació de qui farà d’acompanyant i l’autorització per fer-ho és decisió de l’equip docent de segon d’ESO, que tindrà en compte les característiques dels alumnes de segon i els informes dels alumnes de primer (traspàs d’informació de primària a secundària).
 4. Els alumnes que vulguin fer d’acompanyant rebran la formació necessària sobre el projecte, així com la informació, sempre que sigui possible, sobre el seu tutorand.
 5. Informació als pares sobre la tutorització del seu fill o filla:
  • Portes obertes: expliquem a les famílies el programa.
  • Reunió d’acollida de les famílies de primer que han fet matrícula al nostre centre.
  • En la reunió d’inici de curs de setembre s’informa del programa d’Acollida i acompanyament a tots els cursos de 1r fins a 4t, fent més èmfasi en les famílies de 1r i 2n.
 6. Reunions de seguiment de les tutories entre iguals:
 • Primera trobada: a principis de setembre; intercanvi d’informació.
 • Tutories formals:
  • Entre les parelles d’alumnes de primer i segon d’ESO: un cop al trimestre s’organitzen trobades.
  • L’activitat es porta a terme dins de la franja horària de tutoria.
 • Tutories informals: el programa posa èmfasi en les tutories informals, és a dir, en aquelles que es produeixen a l’hora del pati, en sortir de classe, als passadissos… i les considera tutories clau per assolir els objectius plantejats a l’inici. És l’aspecte més important del projecte. Les parelles es troben en els espais i el temps no lectius (patis, entrades, sortides, passadissos, canvis de classe…). Són les més efectives i la base del projecte. En les trobades formals trimestrals que fem amb l’alumnat acompanyant de segon, fomentem que ells mateixos creïn vincle amb el seu tutoritzat.

Presentació 2017-2018

Presentació 2018-2019

Presentació 2019-2020

Els comentaris estan tancats.