IMPULS DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

L’objectiu d’aquest projecte és crear nous espais per animar els alumnes a parlar en anglès o francès i així, ampliar i consolidar l’ús d’aquestes llengües.

Algunes d’aquestes propostes s’emmarquen dins de matèries optatives com són la química de la llar, el teatre en anglès i l’art contemporani, però també es fa un intercanvi epistolar amb França i una estada lingüística en aquest país. Aquest curs, el crèdit de síntesi de 2n d’ESO es farà per primer cop en anglès i fora del centre escolar i per promoure l’hàbit lector en anglès i millorar l’expressió i comprensió escrita s’han  introduït lectures a 1r i 2n d’ESO.

Amb totes aquestes actuacions es vol aconseguir:

 • Millorar la comprensió lectora i adquirir l’hàbit lector en anglès.
 • Reforçar l’ús d’estructures bàsiques. Introducció de lèxic científic.
 • Promoure l’ús de la llengua oral en aprenentatges de l’àmbit artístic.

 • Fomentar la relació entre diverses persones de diferents cultures i costums.
 • Aproximar l’alumnat a expressions diverses d’aquestes cultures, alhora que es dóna conèixer la pròpia realitat cultural.
 • Promoure l’ús de la llengua estrangera en situacions reals de comunicació.
 • Consolidar i ampliar continguts curriculars dels nivells corresponents.

Per assolir aquests objectius, en aquest projecte es porten a terme activitats diverses:

 • Treball d’expressió escrita a partir de la lectura a l’aula de llibres de ficció (1r ESO)
 • Introducció de l’anglès com a llengua vehicular en matèries optatives (laboratori, teatre, art) de 2n, 3r i 4t ESO.
 • Teatralització de contes per a alumnes de 6è de primària.
 •  Estades a l’estranger: Llengua anglesa (1r de Batxillerat) i Llengua francesa  (alumnes de 3r. ESO).

2n. ESO Teatre en anglès

Aquesta optativa consisteix a preparar una obra de teatre adaptada en anglès. A través de jocs teatrals, de treball corporal i d’assajos, els alumnes consoliden l’obra per a després representar-la davant d’escoles de primària.

Té com a objectius:

 • Millorar el nivell d’anglès
 • Millorar la pronunciació
 • Promoure el treball en equip
 • Ampliar els recursos comunicatius de cadascun dels alumnes

Si vol veure imatges del muntatge que han preparat a partir de la història de Peter Pan, cliqueu aquí:

PETER PAN

2n. ESO Química de la llar / Chemistry at home

A Química de la llar els alumnes descobreixen la química que hi ha en el seu entorn més pròxim. Amb la preparació de receptes de cuina i l’elaboració de productes de cosmètica aprenen a treballar com a científics en un laboratori i a utilitzar l’anglès per parlar sobre ciència. Al ser un grup poc nombrós permet que els alumnes s’organitzin en petits grups de treball però mantenint alhora la comunicació entre tots i així, afavorint un ambient tranquil on els alumnes no se senten pressionats i s’animen a utilitzar l’anglès, oblidant-se de les seves inseguretats i pors.

Té com a objectius:

 • Adquirir coneixements científics emprant l’anglès com a llengua de comunicació.
 • Confeccionar un llibre de receptes de cuina.
 • Gravar un programa de cuina amb les receptes.

4t. ESO Art contemporani / Contemporari Art

Si voleu saber més sobre auesta matèria optativa de 4t d’ESO, cliqueu aquí.

CONTEMPORARY ART

VÍDEOS

 

Els comentaris estan tancats.