IMPULS DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

L’objectiu d’aquest projecte és crear nous espais per animar els alumnes a parlar en anglès o francès i així, ampliar i consolidar l’ús d’aquestes llengües.

Algunes d’aquestes propostes s’emmarquen dins de matèries optatives com són la química de la llar, el teatre en anglès i Aiguaviva newspaper, però també es fa un intercanvi epistolar amb França, un intercanvi  d’alumnes amb aquest país i un altre amb  la ciutat de Colònia. Podeu llegir el reportatge de l’intervanvi amb Colònia, a la revista.

El crèdit de síntesi de 2n d’ESO es realitza per tercer  any consecutiu  en anglès i fora del centre escolar i per promoure l’hàbit lector en anglès i millorar l’expressió i comprensió escrita s’ha  introduït  la lectura a l’aula a 1r i 2n d’ESO.

L’Erasmus + és un dels altres objectius amb el que el departament de llengües estrangeres està treballant. Aquest curs  participa en dos projectes europeus que si es guanyessin es desenvoluparien  a 3r i 4t d’ESO.

Midsummer Night’s Dream és l’obra amb la que els alumnes de 2n,3r i 4t d’ESO es van presentar al concurs organitzat pel Trinity College London. Aquesta és una activitat  extraescolar on els alumnes poden continuar gaudint de fer teatre en anglès. La podeu veure al vídeo Midsummer Night’s Dream

Amb totes aquestes actuacions es vol aconseguir:

 • Millorar la comprensió lectora i adquirir l’hàbit lector en anglès.
 • Reforçar l’ús d’estructures bàsiques. Introducció de lèxic científic.

 • Fomentar la relació entre diverses persones de diferents cultures i costums.
 • Aproximar l’alumnat a expressions diverses d’aquestes cultures, alhora que es dóna conèixer la pròpia realitat cultural.
 • Promoure l’ús de la llengua estrangera en situacions reals de comunicació.
 • Consolidar i ampliar continguts curriculars dels nivells corresponents.

Per assolir aquests objectius, en aquest projecte es porten a terme activitats diverses:

 • Treball d’expressió escrita i activitats orals a partir de la lectura a l’aula de llibres de ficció (1r,2n ESO)
 • Introducció de l’anglès com a llengua vehicular en matèries optatives (laboratori, teatre, revista) de 1r, 2n, 3r i 4t ESO.
 • Teatralització de contes per a alumnes de 6è de primària.
 • Estades a l’estranger: Llengua anglesa (1r de Batxillerat) i Llengua francesa  (alumnes de 3r. ESO).

1r ESO Aiguaviva Newspaper

Els alumnes creen un diari digital amb aquelles notícies i temes que ells seleccionen. La classe es divideix en petits grups i cada grup és un redactor del diari que ha de portar a terme una tasca concreta.

Té com a objectius:

 • Aprendre vocabulari relacionat amb el món audiovisual, diaris, vídeos, anuncis, curts…
 • Fer anuncis treballant  eslògans, música … amb totes les eines de ICT
 • Treballar la competència comunicativa fent petits debats.
 • Promoure el treball en equip

Podeu veure la revista, clicant aquí.

2n i 3r ESO Teatre en anglès

Aquesta optativa consisteix a preparar  obres de teatre adaptades en anglès – Alice in Wonderland i Grease –  A través de jocs teatrals, de treball corporal i d’assajos, els alumnes consoliden l’obra per a després representar-la davant d’escoles de primària.

Té com a objectius:

 • Millorar el nivell d’anglès
 • Millorar la pronunciació
 • Promoure el treball en equip
 • Ampliar els recursos comunicatius de cadascun dels alumnes

Vegeu el muntatge de GREASE.

2n. ESO Química de la llar / Chemistry at home

A Química de la llar els alumnes descobreixen la química que hi ha en el seu entorn més pròxim. Amb la preparació de receptes de cuina i l’elaboració de productes de cosmètica aprenen a treballar com a científics en un laboratori i a utilitzar l’anglès per parlar sobre ciència. Al ser un grup poc nombrós permet que els alumnes s’organitzin en petits grups de treball però mantenint alhora la comunicació entre tots i així, afavorint un ambient tranquil on els alumnes no se senten pressionats i s’animen a utilitzar l’anglès, oblidant-se de les seves inseguretats i pors.

Té com a objectius:

 • Adquirir coneixements científics emprant l’anglès com a llengua de comunicació.
 • Confeccionar un llibre de receptes de cuina.
 • Enregistrar un programa de cuina amb les receptes.

 

Els comentaris estan tancats.