BIBLOTECA A L’AULA

Aquest projecte es porta a terme amb els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. És un projecte que comparteixen els departaments de Llengua catalana i Llengua castellana. Amb aquest projecte pretenem:

  • Consolidar l’hàbit lector de l’alumnat, estimulant la seva iniciativa i el plaer com a lectors
  • Elaborar textos narratius i argumentatius segons uns criteris de correcció, adequació i coherència del text.
  • Promoure l’expressió oral de l’alumnat a partir del model textual d’un text expositiu.

Les principals activitats que es plantegen són:

  • La lectura individual de llibres de ficció, que l’alumne escull segons les seves preferències a partir d’un conjunt de llibres que el professor porta a l’aula.
  • L’elaboració de fitxes de lectura on es recullen les dades bàsiques del llibre, el registre de la lectura feta a cada sessió,  la redacció d’una sinopsi i la valoració de la lectura feta
  • L’exposició oral de la lectura que més els ha agradat al llarg del curs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els comentaris estan tancats.