LLEGIM EN PARELLA – RAONEM EN PARELLA

Aquest curs hem posat en marxa a 1r ESO dos programes educatius -Llegim en parella i Raonem en parella- impulsats per Grup d’Aprenentatge entre iguals de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (Programes)

Aquest dos programes en basen en la tutoria entre iguals. Es tracta d’un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles, amb una relació asimètrica i un objectiu comú i compartit.

En aquestes parelles, cap d’elles professor professional de l’altra, tothom aprèn: el tutor, perquè ensenyar és la millor manera d’aprendre, i el tutorat, perquè rep l’ajut ajustat i permanent del company tutor. En aquest cas, la diferència de coneixements i habilitats es transforma en una oportunitat per avançar en l’aprenentatge,

En tots dos casos es combinen la tutoria entre alumnes i la tutoria familiar. Les activitats de lectura en parella i resolució de problemes són altament estructurades i permeten, quan la parella s’hi ha familiaritzat, un ús més ajustat i creatiu dels continguts.

La tutoria entre iguals és utilitzada en molts països i recomanada per experts en educació com una de les pràctiques instructives més efectives.

Veure vídeo

Suport familiar a la lectura i a la resolució de problemes


La implicació activa de les famílies té efectes positius en la qualitat de l’ensenyament del centre i en l’èxit escolar del fill o filla.

Efectes en l’alumnat: acceleren el desenvolupament de la parla, milloren el rendiment acadèmic en matemàtiques i llengua, promouen millores en la conducta i valors, incrementen la confiança i l’autoestima,ajuden a prendre consciència  de la necessitat d’aprendre al llarg de la vida i també a adquirir el gust per la col·laboració.

L’efectivitat prové no només del suport que rep l’alumne (de la família i de l’escola), sinó sobretot de la percepció de continuïtat d’objectius educatius.

Molts estudis mostren que llegir i plantejar reptes de forma sistemàtica a casa, amb el nen/a, millora la competència, permet espais de comunicació i coneixement del nen com a estudiant i acosta les famílies a les activitats escolars.

Més informació

Els comentaris estan tancats.