HORT I JARDÍ

Aquest curs el projecte HORT & JARDÍ s’aplica en el marc dels projectes POEFA (Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat). És un projecte que té una dotació específica (1.986 euros), que permetrà, entre d’altres, realitzar tallers d’educació ambiental per als alumnes de 1r i 2n que participen en aquest projecte.

El projecte HORT & JARDÍ de l’Institut Aiguaviva és una proposta del centre que pretén introduir una metodologia d’ensenyament coneguda com “aprendre mentre fem” (“learning by doing”) i un plantejament més obert, transversal i interdisciplinar en el dia a dia de l’aula. És un projecte de llarga durada, enfocat en primer lloc als alumnes que es troben amb dificultats per a seguir el ritme de sessions més convencionals. De fet no ens inventem res de nou, sinó què el que ens proposem amb aquesta iniciativa és treballar conceptes i continguts de diverses especialitats -matemàtiques, biologia, física, tecnologia, dibuix…- d’una manera més pràctica, vinculant-los a activitats i processos de caràcter més instrumental i manipulatiu, com són les tasques d’horticultura i jardineria, realitzades en els espais i recintes exteriors de què disposa el propi institut.

El projecte de creació i d’aprofitament d’aquest hort i jardí de l’Institut està obert també a la participació dels grups ordinaris d’alumnes de tots els nivells. L’experiència, per tant, té vocació d’allargar-se en cursos vinents i de consolidar-se com a un recurs educatiu complementari per a tothom que hi pugui participar.

Projecte Hort i Jardí 2020

Els comentaris estan tancats.