Activitats STEAM

STEAM ofereix activitats per apropar i fomentar l’interès per a la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques. Les activitats que realitzem estan relacionades amb el món STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths) on es combina material i metodologies que ens permeten apropar la robòtica, la mecànica i la programació de forma lúdica i divertida.

Utilitzem principalment impressores, robots i plaques de control programables:

 • Microbot de PICAXE
 • Moway
 • mBOT
 • Imagina 3DBOT
 • Imagina Scratch de PICAXE
 • Zum de Bq
 • Witbox de Bq
 • Microbit de la BBC
 • Arduino (Placa)

programari en entorn gràfic:

 • Scratch
 • Blockly
 • Moway World
 • Processing
 • APP Inventor

i programari en entorn de desenvolupament per:

 • Arduino
 • HTML
 • CSS
 • Bootstrap (responsive design)
 • Javascript i JQuery
 • JQuery Mobile

A les nostres activitats el treball en equip, el pensament crític, la comunicació, la resolució de reptes, l’error com a motiu de millora i la creativitat s’integren dins la metodologia de ”aprendre fent” o “learning by doing”, metodologia natural d’aprenentatge que combinada amb la realització de projectes permet recrear entorns d’investigació similars als reals però adaptats a l’ESO i Batxillerat.

 

Els comentaris estan tancats.