MEDIACIÓ

Aquest projecte de centre es vehicula sobretot a través de la matèria optativa de Mediació que s’ofereix als alumnes de 3r. ESO, amb l’objectiu de formar alumnes que puguin assumir el rol de mediadors en la resolució de conflictes que afectin  la convivència del centre.

El nostre projecte de mediació té diversos objectius:

  • Crear un ambient relaxat millorant les relacions personals.
  • Ajudar a valorar i reconèixer sentiments, interessos, necessitats i valors propis i dels altres.
  • Desenvolupar la capacitat de diàleg i millorar les habilitats comunicatives.
  • Prevenir la violència escolar
  • Reduir el nombre de sancions i expulsions
  • Insistir en la responsabilitat de l’alumnat en les seves actituds
  • Contribuir a desenvolupar actituds d’interès i respecte pels altres
  • Resoldre els conflictes de manera pacífica i cooperadora.

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI: · Definició del rol de la persona mediadora · Concreció d’horaris i espais · Establiment dels protocols de demanda, adjudicació de mediadors i dies de trobada. · Relació de documents i instruments per al funcionament del Servei de Mediació · Definició dels canals d’informació per a la divulgació del projecte.

 

 

Els comentaris estan tancats.