IMPULS DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

Objectius:

 • Millorar la comprensió lectora i adquirir l’hàbit lector en anglès.
 • Reforçar l’ús d’estructures bàsiques. Introducció de lèxic científic.
 • Promoure l’ús de la llengua oral en aprenentatges de l’àmbit artístic.

Objectius específics d’intercanvis:

 • Fomentar la relació entre diverses persones de diferents cultures i costums.
 • Aproximar l’alumnat a expressions diverses d’aquestes cultures, alhora que es dóna conèixer la pròpia realitat cultural.
 • Promoure l’ús de la llengua estrangera en situacions reals de comunicació.
 • Consolidar i ampliar continguts curriculars dels nivells corresponents.

Per assolir aquests objectius, en aquest projecte es porten a terme activitats diverses:

 • Treball d’expressió escrita a partir de la lectura a l’aula de llibres de ficció (1r ESO)
 • Introducció de l’anglès com a llengua vehicular en matèries optatives (laboratori, teatre, art) de 2n, 3r i 4t ESO.
 • Teatralització de contes per a alumnes de 6è de primària.
 •  Estades a l’estranger: Llengua anglesa (1r de Batxillerat) i Llengua francesa  (alumnes de 3r. ESO).

 

Els comentaris estan tancats.